Projeccions Audiovisuals

Una projecció audiovisual és una part important dins de qualsevol tipus d'esdeveniment, es tracta de transmetre un missatge o bé de crear un moment emotiu i per a això cal comptar amb un bon sistema de projecció adequat a les característiques de l'espai. Pantalles de vídeo de gran format, monitors led, vídeo walls, pantalles led, etc., cada sistema ens ofereix unes característiques diferents que s'han d'adaptar a la llum de l'espai on es va a projectar, a la distància a la qual es va a veure, etc. Ha d'anar tmabién acompanyat d'un bon sistema de so que permeti que el mateix arribi amb la màxima qualitat al convidat.