Música i Dj's

Splendid Events va ser creada per un Dj i aquesta és la nostra essència, la música és part fonamental de la immensa majoria dels esdeveniments. Ja sigui amb un dj o bé programada a través dels diversoss sistemes que avui dia la tecnologia ens ofereix, la música és vital. Molts esdeveniments estan marcats pel desenvolupament de la seva música, en cada moment ha de sonar la música adequada i ha de ser escollida en funció de a qui va dirigida.

No hi ha bona ni dolenta música, hi ha música i tota té els seus adeptes i en moltes ocasions cal preparar esdeveniments a on hi ha tot tipus de perfils de públic, diferents edats, procedències i per descomptat el tipus d'esdeveniment que el client ha dissenyat. No hi ha més valoració que aquesta i en moltes ocasions el públic ha d'adaptar a l'esdeveniment on està però el Dj ha de saber encara que tingui unes direcrtrices molt marcades o bé parlar amb l'organitzador i fer-li veure que el que vol no és el adequat a rebregar el cap per aconseguir l'èxit en tots dos costats, el client i els convidats.

No hi ha playlist que suporti el comentat, només un professional amb experiència i recorregut musical en esdeveniments sabrà fer-ho i part de l'èxit del seu esdeveniment pot dependre de la seva Dj.